Back to browsing

Short film - Bụi Đời Chợ Bến Thành

Ước mơ của bạn là gì ? Ai cũng có những ước mơ của riêng mình, nhưng không phải ai cũng có nỗ lực để thực hiện nó.

PS: Mọi người xem hết phim sẽ biết được hết các nhà tài trợ của cuộc thi

CONTACT

thanhle@fgsproduction.vn077 956 3242 (Thanh)
112/13 Bến Vân Đồn, Phường 9, Quận 4, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Copyrights © FGS Production 2018. All Rights Reserved.

Website designed by FGS Production