Back to browsing

Gerber - Dành trọn cho con

Brand: Gerber | Agency: Bates&Chi | ProductionHouse: FGS Production

Executive Producer: Thanh Le

Producer: Nissan Bui, Kieu Vy

Director: Hai Bac

Editor: Roy Chou

3D & Online: Ong Mập

CONTACT

thanhle@fgsproduction.vn077 956 3242 (Thanh)
30 đường số 10A, khu dân cư Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Copyrights © FGS Production 2018. All Rights Reserved.

Website designed by FGS Production