Back to browsing

Grab Express - 10 đơn cùng lúc

Brand: Grab | ProductionHouse: FGS Production

Executive Producer: Thanh Le

Producer: Nissan Bui, Kieu Vy

Director: BicoFGS

DOP: Hoang Le

Art Director: Khuong Thao

CONTACT

thanhle@fgsproduction.vn077 956 3242 (Thanh)
30 đường số 10A, khu dân cư Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Copyrights © FGS Production 2018. All Rights Reserved.

Website designed by FGS Production